ANBI

Stichting Werk aan het Spoel stelt zich tot doel een gastvrije ontmoetingsplaats te creëren en bezoekers te inspireren met verrassende, vooral culturele activiteiten te midden van een fraai historisch en landschappelijk decor. Het aanbod is gevarieerd, meestal kleinschalig en kwalitatief hoogwaardig. Een wezenlijke rol vervult de horecavoorziening in het Forthuis. De stichting staat open voor iedereen, al richt ze zich primair op Culemborgers en Rivierenlanders.Werk aan het Spoel is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Naam: Stichting Werk aan het Spoel
RSIN : 814891263
Postadres: Stationssingel 22, 4103 XK Culemborg

 

Naar de bestuurssamenstelling

 

Statutair beloningsbeleid: Volgens art. 4.6 van de statuten genieten leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Lees meer over de voordelen