Irene Keyzer

Schilder en beeldend kunstenaar Irene Keyzer is in april Artist in Residence in het atelier op Werk aan het Spoel.

‘Het geheel schilderen en in detail kijken’

Irene Keyzer: “Als schilder wil ik de waarneming (mijn waarneming) met onbevangen aandacht benaderen.”

 

“Na afronding van mijn studie aan de kunstacademie HKU in 1990 ben ik mij gaan richten op het thema natuur en de mens in zijn omgeving. Water, wind, beweging, ruimte, schaalvormen en vitale kleuren zijn terugkerende motieven in mijn werk.”

 

“De abstracte waarde van de werkelijkheid die ik als schilder zie in kleur, lijn en vlak biedt de ruimte om te reflecteren. Mijn waarnemingen laat ik binnenkomen en maak ik zichtbaar in het schilderij. Het schilderen in gelaagdheid van kleuren krijgt betekenis; er is meer te zien dan je nu kunt waarnemen.
Het effect dat mijn werk idealerwijs teweegbrengt is dat de toeschouwer op een andere manier kijkt naar de werkelijkheid: vanuit het abstracte naar het concrete.”

 

“Als Artist in Residence, Werk aan het Spoel, wil ik verdieping brengen in mijn schilderproces, mij laten inspireren door de fenomenologische waarneming; een manier van kijken om betekenis te geven aan het waarnemen.”

 

“In maart 2017 heb ik gebruik gemaakt van het gastatelier van Werk aan het Spoel. De ervaringen van het vorige jaar wil ik laten versmelten met nieuwe ideeën en inzichten die zich aandienen in april 2018.
Opnieuw in de aarde staan, de wind, het water en de warmte voelen. Net als de vroege impressionisten ‘in het veld’ gaan schilderen. Verdergaan met antwoord geven op de vraag, wat voor de schilder de waarde is van de onbevangen indruk. Die ervaringen vastleggen op doek.”

 

Kijken + Zien = Schilderen

“Vanuit de verbinding die ik buiten in het landschap langs de Lek opzoek, kan ik mijn waarnemingen van binnen naar buiten weergeven. Met mijn beelden laten zien, wat voor mij de essentie is.”

 

Dit project zal in een schildering en lezing gepresenteerd worden op zaterdag 28 april vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur.
Door Irene Keyzer | In Kunst t.z.t. kenbaar gemaakt via sociale media.

 

Workshops

Het geheel schilderen en in detail kijken.
Jezelf ontdekken in kunstzinnig werk en de waarneming centraal stellen.

 

In de natuur ga je verschillende manieren van kijken ervaren, volgens de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur). Op basis van die waarneming dring je door tot je innerlijke verbeelding. In het atelier ga je vanuit je herinnering die ervaringen op persoonlijke wijze schilderen onder begeleiding van kunstenaar/docent Irene Keyzer.

 

Datum: zaterdag 14 april.
Tijd: 14.00-16.00 uur.
De workshop is voor 3 tot 6 personen, € 35,- p.p. inclusief materialen.
Informatie en aanmelden: irenekeyzer@live.nl / 06 28978802

 

Openingstijden Atelier

Donderdag t/m maandag van 12.00-18.00 uur en op afspraak.

Atelier Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40, Culemborg.

 

irenekeyzer.nl

www.facebook.com/IKinkunst/

www.instagram.com/irenekeyzer/

AiR Irene Keyzer - Portretkunst Margo de Wijk
Foto: Portretkunst Margo de Wijk
2017het licht begint te wandelen Irene Keyzer
Werktitel: Het licht begint te wandelen - 80 x 120 - Irene Keyzer
2017nieuw ontspringen Irene Keyzer
Werktitel: Nieuw ontspringen - 80 x 120 - Irene Keyzer